ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

18 มีนาคม 2562

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานฯ

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

16

11 มีนาคม 2562

สขร.1 (กุมภาพันธ์ 2562)

สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อ่านต่อ...

15

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

19

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) กิจกรรมย่อยที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

8

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) กิจกรรมย่อยที่ 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

4

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

5

21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ งานติดตั้งป้ายสำนักงานใหม่ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ งานติดตั้งป้ายสำนักงานใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

31

21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

35

31 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

43

29 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงราถยนต์ราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงราถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4กษ7359 กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ...

34

25 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง การติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาสำนักงานใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง การติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาสำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

41

25 มกราคม 2562

สขร.1 (มกราคม 2562)

สขร.1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

อ่านต่อ...

28

24 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ ห้องประชุมสำหรับเป็นสถานที่ฯ

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ ห้องประชุมสำหรับเป็นสถานที่ สอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

37

23 มกราคม 2562

สขร.1 (ตุลาคม 2561)

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อ่านต่อ...

30

23 มกราคม 2562

สขร.1 (พฤศจิกายน 2561)

สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อ่านต่อ...

25

23 มกราคม 2562

สขร.1 (ธันวาคม 2561)

สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อ่านต่อ...

23

23 มกราคม 2562

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ...

29

17 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (อาคารสำนักงานใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

36

08 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดสวนรอบอาคาร สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

56