ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

03 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่างซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

67

30 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าพร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

65

30 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมารถตู้โดยสาร

อ่านต่อ...

63

30 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

63

30 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมองค์กร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

53

30 เมษายน 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี 2561

อ่านต่อ...

66

30 เมษายน 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ...

57

24 เมษายน 2562

สขร1. ปีงบประมาณ 2562

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนเมษายน 2562

อ่านต่อ...

81

24 เมษายน 2562

สขร1. ปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561

อ่านต่อ...

72

23 เมษายน 2562

สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2562

สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2562

อ่านต่อ...

58

23 เมษายน 2562

สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2562

สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2562

อ่านต่อ...

66

18 มีนาคม 2562

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานฯ

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

126

11 มีนาคม 2562

สขร.1 (กุมภาพันธ์ 2562)

สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อ่านต่อ...

119

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

79

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) กิจกรรมย่อยที่ 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

80

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) กิจกรรมย่อยที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

92

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

96

21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

112

21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ งานติดตั้งป้ายสำนักงานใหม่ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ งานติดตั้งป้ายสำนักงานใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

124

31 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

121