ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

29 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงราถยนต์ราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงราถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4กษ7359 กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ...

130

25 มกราคม 2562

สขร.1 (มกราคม 2562)

สขร.1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

อ่านต่อ...

102

25 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง การติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาสำนักงานใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง การติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาสำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

134

24 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ ห้องประชุมสำหรับเป็นสถานที่ฯ

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ ห้องประชุมสำหรับเป็นสถานที่ สอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

108

23 มกราคม 2562

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ...

112

23 มกราคม 2562

สขร.1 (ธันวาคม 2561)

สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อ่านต่อ...

104

23 มกราคม 2562

สขร.1 (พฤศจิกายน 2561)

สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อ่านต่อ...

97

23 มกราคม 2562

สขร.1 (ตุลาคม 2561)

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อ่านต่อ...

100

17 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (อาคารสำนักงานใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

107

08 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดสวนรอบอาคาร สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

131