ติดต่อเรา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เลขที่ 38/12-13 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี-สกลนคร

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-128176 / โทรสาร : 042-128177

Email : dmh.mhc08@gmail.com

แผนที่