ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงราถยนต์ราชการ

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงราถยนต์ราชการ

รายละเอียดเบื้องต้น : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงราถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4กษ7359 กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 29 มกราคม 2562


เอกสารแนบ CLICK

รูปภาพเพิ่มเติม