ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2563

หัวข้อ : สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2563

รายละเอียดเบื้องต้น : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

วันที่ : 03 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ : สขร.1 มกราคม 63.pdf