ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อ : สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเบื้องต้น : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ : 03 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ : สขร 1 กพ 63.pdf