ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2563

หัวข้อ : สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายละเอียดเบื้องต้น : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

วันที่ : 17 เมษายน 2563

เอกสารแนบ : สขร 1 มีค 63.pdf