ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

หัวข้อ : พิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

รายละเอียดเบื้องต้น : เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สุขภาพพจิตที่ 8 ได้จัดพิธีเปิด อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

วันที่ : 29 พฤษจิกายน 2562


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สุขภาพพจิตที่ 8 ได้จัดพิธีเปิด อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์กลางการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 8
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี 
พร้อมทั้งผู้บริหารส่วนราชการต่างๆมาร่วมแสดงความยินดี

- ภาพเพิ่มเติม -

(ประธานในพิธีเดินทางมาฯ) http://bit.ly/2qR8Ve5
(พิธีเปิด) http://bit.ly/2X7bk0z
(พิธีสงฆ์) http://bit.ly/2CHHm9K
(มอบของที่ระลึก) http://bit.ly/2CCH97V