ข่าวสารและกิจกรรม

มหกรรมรวมพลไทอีสานสุขภาพดี

หัวข้อ : มหกรรมรวมพลไทอีสานสุขภาพดี

รายละเอียดเบื้องต้น : มหกรรมรวมพลไทอีสานสุขภาพดี : กินเปลี่ยนชีวิต ฟิตร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์

วันที่ : 19 ธันวาคม 2562


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี นำโดยนางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และคณะบุคลากรเข้าร่วม "มหกรรมรวมพลไทอีสานสุขภาพดี : กินเปลี่ยนชีวิต ฟิตร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์ โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี