ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจราชการ 1/2563 จ.หนองบัวลำภู

หัวข้อ : ตรวจราชการ 1/2563 จ.หนองบัวลำภู

รายละเอียดเบื้องต้น : ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ.หนองบัวลำภู

วันที่ : 16 มีนาคม 2563


เมื่อวันที่ 8 - 10 มกราคม 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำโดยนางสาวจุฑามาศ  วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

พร้อมทั้งทีมตรวจราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ.หนองบัวลำภู