ข่าวสารและกิจกรรม

บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิตครั้งที่ 2

หัวข้อ : บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิตครั้งที่ 2

รายละเอียดเบื้องต้น : วันที่ 3-5 กค. 62 นางสาวอรอนงค์ คงอาสา ตำแหน่งนักจิตวิทยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิตครั้งที่ 2 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี จัดโดย สถาบันกัลยาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562


-สรุปประเด็นเรียนรู้--

day 1 : มีการบรรยายเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต และ ระบบบริการสุขภาพจิตในเรือนจำ 
day 2 : มีการบรรยายและนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย ที่เกี่ยวกับคนไข้จิตเวชที่ก่อคดี รวมถึงมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับคนไข้จิตเวชคดี การดำเนินงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงานสธ. กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
day 3 : บรรยายเรื่อง ระบบบริการนิติจิตเวชของประเทศสิงคโปร์ 
โดย Dr Kenneth Koh : Senior Consultant, Department of Forensic Psychiatry Institute of Mental Health, Singapore