ข่าวสารและกิจกรรม

บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมโครงการสัมมนาประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ

หัวข้อ : บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมโครงการสัมมนาประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ

รายละเอียดเบื้องต้น : บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมโครงการสัมมนาประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ วันที่ 3 - 5 ก.ค. 2562  ณ โรงแรม ปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท จ.ระยอง

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562


วันที่ 3 - 5 ก.ค. 2562 
น.ส.ชญาน์นันท์ ศรีหาบุตร นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
น.ส.ราวดี โพธิ์ปักขา นักวิชาการสาธารณาสุข สสจ.หนองคาย
นางชุติภา แก้วลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ท่าเชียงเครือ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสัมมนาประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ ณ โรงแรม ปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท จ.ระยอง
โดย นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต เป็นประธานเปิด และบรรยายการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ผ่านมาในระบบสุขภาพอำเภอ รวมถึงให้แนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต บูรณาการงานทุกกลุ่มวัย ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ