ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

หัวข้อ : การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

รายละเอียดเบื้องต้น : การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562


วันที่ 24-26 กรกฏาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี นำโดย นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่