ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการหน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระบรมราชาภิเษก

หัวข้อ : โครงการหน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระบรมราชาภิเษก

รายละเอียดเบื้องต้น : วันที่ 23 กค. 62 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมกับ สสจ.หนองคาย, รพ.รัตนวาปี, รพ.โพนพิสัย, รพ.เฝ้าไร่ ร่วมออกหน่วยบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระบรมราชาภิเษก ณ ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562