ข่าวสารและกิจกรรม

กรมสุขภาพจิตศึกษาดูงาน Smart Hospital ณ กรุงปักกิ่ง

หัวข้อ : กรมสุขภาพจิตศึกษาดูงาน Smart Hospital ณ กรุงปักกิ่ง

รายละเอียดเบื้องต้น : กรมสุขภาพจิตศึกษาดูงาน Smart Hospital ณ กรุงปักกิ่ง

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562