ข่าวสารและกิจกรรม

การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับ บุคลากร ทางการแพทย์

หัวข้อ : การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับ บุคลากร ทางการแพทย์

รายละเอียดเบื้องต้น : นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมการอบรม "การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับ บุคลากร ทางการแพทย์"

วันที่ : 29 สิงหาคม 2562


วันที่ 27 สิงหาคม 2562
นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมการอบรม "การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับ บุคลากร ทางการแพทย์" ณ โรงพยาบาลอุดรธานี