ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้จัดทำวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ "พักหน้าจอมากอดกันสัมพันธ์แม่ลูก"

หัวข้อ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้จัดทำวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ "พักหน้าจอมากอดกันสัมพันธ์แม่ลูก"

รายละเอียดเบื้องต้น : VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) ด้วยสื่อดิจิทัล ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

วันที่ : 29 สิงหาคม 2562


ชมวีดีโอ CLICK!

ติดตามความรู้ต่างๆได้ที่เพจศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  CLICK

และเพจWooHoo  CLICK

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของของผู้คนมากขึ้น ทั้งกับเยาวชนและผู้ใหญ่ และแม้เทคโนโลยีจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่อีกแง่ เทคโนโลยีก็คือ “ดาบสองคม” ที่หากใช้ผิดวิธีก็อาจก่อให้เกิดโทษมากกว่าคุณ โดยการใช้เฉพาะเทคโนโลยีบางประเภท เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต หากผู้ใหญ่ปล่อยปะละเลยให้เด็กใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการควบคุมระยะเวลา ก็อาจส่งผลเสียที่ร้ายแรงทั้งในแง่สุขภาพกายและสุขภาพจิต
________________

VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy)
ด้วยสื่อดิจิทัล ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

#นักแสดง
ด.ช.ปัณณพัฒน์ บัวสิม
นางสาวมาลิณี พุทธมา
นายวีระพงษ์ เรียบพร

#เรียบเรียงเนื้อหาโดย 
นายสุพัฒชัย ปราบศัตรู

#ควบคุมการผลิตโดย 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

#อำนวยการผลิตโดย
นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

Production : 962 STARTUP ME
--
ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

#สุขภาพจิตดีเริ่มต้นที่ตัวเรา
#สายด่วนสุขภาพจิต1323