ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

02 ธันวาคม 2563

สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ...

49

01 ธันวาคม 2563

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

อ่านต่อ...

51

05 พฤษจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) ๓ ชั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) ๓ ชั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ...

42

05 ตุลาคม 2563

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) ๓ ชั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) ๓ ชั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ...

85

01 กันยายน 2563

สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

อ่านต่อ...

83

21 สิงหาคม 2563

สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ...

80

21 กรกฎาคม 2563

สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

อ่านต่อ...

81

16 มิถุนายน 2563

สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ...

97

16 มิถุนายน 2563

สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

อ่านต่อ...

83

17 เมษายน 2563

สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

อ่านต่อ...

458

17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อ VDO สร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน (Community immunity) ๔ สร้าง ๒ ใช้ พื้นที่ต้นแบบ เขตสุภาพที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อ VDO สร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน (Community immunity) ๔ สร้าง ๒ ใช้ พื้นที่ต้นแบบ เขตสุภาพที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

150

03 มีนาคม 2563

สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ...

123

03 มีนาคม 2563

สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

อ่านต่อ...

124

03 มีนาคม 2563

สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

อ่านต่อ...

154

06 ธันวาคม 2562

สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ...

212

06 ธันวาคม 2562

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562

อ่านต่อ...

172

06 ธันวาคม 2562

สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2562

สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2562

อ่านต่อ...

126

06 ธันวาคม 2562

สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

อ่านต่อ...

116

30 สิงหาคม 2562

สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

อ่านต่อ...

218

30 สิงหาคม 2562

สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

อ่านต่อ...

196