ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

24 เมษายน 2562

สขร1. ปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561

อ่านต่อ...

131

23 เมษายน 2562

สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2562

สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2562

อ่านต่อ...

106

23 เมษายน 2562

สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2562

สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2562

อ่านต่อ...

121

18 มีนาคม 2562

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานฯ

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

188

11 มีนาคม 2562

สขร.1 (กุมภาพันธ์ 2562)

สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อ่านต่อ...

198

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

128

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) กิจกรรมย่อยที่ 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

139

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) กิจกรรมย่อยที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

184

05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

150

21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

168

21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ งานติดตั้งป้ายสำนักงานใหม่ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ งานติดตั้งป้ายสำนักงานใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

191

31 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

178

29 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงราถยนต์ราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงราถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4กษ7359 กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ...

195

25 มกราคม 2562

สขร.1 (มกราคม 2562)

สขร.1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

อ่านต่อ...

159

25 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง การติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาสำนักงานใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง การติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาสำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

207

24 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ ห้องประชุมสำหรับเป็นสถานที่ฯ

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ ห้องประชุมสำหรับเป็นสถานที่ สอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...

159

23 มกราคม 2562

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ...

194

23 มกราคม 2562

สขร.1 (ธันวาคม 2561)

สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อ่านต่อ...

156

23 มกราคม 2562

สขร.1 (พฤศจิกายน 2561)

สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อ่านต่อ...

152

23 มกราคม 2562

สขร.1 (ตุลาคม 2561)

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อ่านต่อ...

157