ข่าวสารและกิจกรรม

19 ตุลาคม 2563

คณะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร จ.อุดรธานี

คณะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จำนวน 7 ท่านร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ณ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร จ.อุดรธานี

อ่านต่อ...

22

14 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ...

18

06 ตุลาคม 2563

กรมสุขภาพจิตประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ

กรมสุขภาพจิตประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

อ่านต่อ...

15

13 สิงหาคม 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ...

61

03 สิงหาคม 2563

ช่องทางการติดตามข่าวสาร และความรู้ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

ติดตามข่าวสารและข้อมูลความรู้ต่างๆจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้ทาง Facebook Fanpage

อ่านต่อ...

61

05 มิถุนายน 2563

ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ(Modular Swab Unit)

4 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ...

77

05 มิถุนายน 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุ(อัคคีภัย)

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

อ่านต่อ...

59

04 มิถุนายน 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ...

50

16 มีนาคม 2563

ตรวจราชการ 1/2563 จ.หนองบัวลำภู

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ.หนองบัวลำภู

อ่านต่อ...

127

02 มกราคม 2563

เครือข่ายบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8

สำหรับท่านที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพจิต

อ่านต่อ...

1274

19 ธันวาคม 2562

มหกรรมรวมพลไทอีสานสุขภาพดี

มหกรรมรวมพลไทอีสานสุขภาพดี : กินเปลี่ยนชีวิต ฟิตร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์

อ่านต่อ...

162

19 ธันวาคม 2562

ประชุมชี้แจงประเด็นการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นางอรัญญา สุริยจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวีระพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...

107

19 ธันวาคม 2562

ประชุมการบูรณาการงานเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น และวัยทำงานภายในเขตสุขภาพที่ 8

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี นำโดยนางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการบูรณาการงานเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น และวัยทำงานภายในเขตสุขภาพที่ 8

อ่านต่อ...

95

19 ธันวาคม 2562

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ.เลย

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำโดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียยนศรีสงคราม จังหวัดเลย

อ่านต่อ...

104

19 ธันวาคม 2562

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินงาน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

อ่านต่อ...

121

19 ธันวาคม 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ห้องประชุมมุขมนตรีโรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชณนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

อ่านต่อ...

81

29 พฤษจิกายน 2562

พิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สุขภาพพจิตที่ 8 ได้จัดพิธีเปิด อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

อ่านต่อ...

162

06 พฤษจิกายน 2562

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ

งานงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้า่งหลัง)

อ่านต่อ...

145

30 ตุลาคม 2562

สัมมนาสร้างองค์ความรู้ การสร้างสุขภาวะองค์กร ให้ผู้ประกอบการ

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สัมมนาสร้างองค์ความรู้ การสร้างสุขภาวะองค์กร ให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริม ผลิตผ้าและสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive workplace : SHAP)

อ่านต่อ...

183

30 ตุลาคม 2562

ตรวจประเมินโรงพยาบาลท่าลี่ จังหวัดเลย

ตรวจประเมินโรงพยาบาลท่าลี่ โดย คณะกรรมการประเมินกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8

อ่านต่อ...

335