ข่าวสารและกิจกรรม

05 มิถุนายน 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุ(อัคคีภัย)

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

อ่านต่อ...

78

04 มิถุนายน 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ...

68

16 มีนาคม 2563

ตรวจราชการ 1/2563 จ.หนองบัวลำภู

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ.หนองบัวลำภู

อ่านต่อ...

145

02 มกราคม 2563

เครือข่ายบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8

สำหรับท่านที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพจิต

อ่านต่อ...

1614

19 ธันวาคม 2562

มหกรรมรวมพลไทอีสานสุขภาพดี

มหกรรมรวมพลไทอีสานสุขภาพดี : กินเปลี่ยนชีวิต ฟิตร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์

อ่านต่อ...

177

19 ธันวาคม 2562

ประชุมชี้แจงประเด็นการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นางอรัญญา สุริยจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวีระพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...

130

19 ธันวาคม 2562

ประชุมการบูรณาการงานเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น และวัยทำงานภายในเขตสุขภาพที่ 8

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี นำโดยนางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการบูรณาการงานเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น และวัยทำงานภายในเขตสุขภาพที่ 8

อ่านต่อ...

115

19 ธันวาคม 2562

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ.เลย

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำโดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียยนศรีสงคราม จังหวัดเลย

อ่านต่อ...

126

19 ธันวาคม 2562

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินงาน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

อ่านต่อ...

148

19 ธันวาคม 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ห้องประชุมมุขมนตรีโรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชณนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

อ่านต่อ...

97

29 พฤษจิกายน 2562

พิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สุขภาพพจิตที่ 8 ได้จัดพิธีเปิด อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

อ่านต่อ...

184

06 พฤษจิกายน 2562

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ

งานงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้า่งหลัง)

อ่านต่อ...

246

30 ตุลาคม 2562

สัมมนาสร้างองค์ความรู้ การสร้างสุขภาวะองค์กร ให้ผู้ประกอบการ

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สัมมนาสร้างองค์ความรู้ การสร้างสุขภาวะองค์กร ให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริม ผลิตผ้าและสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive workplace : SHAP)

อ่านต่อ...

210

30 ตุลาคม 2562

ตรวจประเมินโรงพยาบาลท่าลี่ จังหวัดเลย

ตรวจประเมินโรงพยาบาลท่าลี่ โดย คณะกรรมการประเมินกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8

อ่านต่อ...

380

24 ตุลาคม 2562

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม (วันปิยมหาราช 2562)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 109 ปี วันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์จำลองสมเด็จพระปิยมหาราช

อ่านต่อ...

226

01 ตุลาคม 2562

UD New Generation 2562

โครงการสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตเยาวชนที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ...

184

25 กันยายน 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยปี 2562 และการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Smart Mental Health Center

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยปี 2562 และการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Smart Mental Health Center

อ่านต่อ...

193

14 กันยายน 2562

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้ารับ "รางวัลเลิศรัฐ" ประจำปี 2562 ระดับดี ประเภทพัฒนาบริการภาครัฐ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้ารับ "รางวัลเลิศรัฐ" ประจำปี 2562 ระดับดี ประเภทพัฒนาบริการภาครัฐ ในวันที่ 13 กันยายน 2562

อ่านต่อ...

181

11 กันยายน 2562

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 8

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ...

146

29 สิงหาคม 2562

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้จัดทำวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ "พักหน้าจอมากอดกันสัมพันธ์แม่ลูก"

VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) ด้วยสื่อดิจิทัล ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

อ่านต่อ...

177