งานคุณภาพ

งานคุณภาพทั้งหมด (พบ 35 รายการ)

25 กุมภาพันธ์ 2564

การประเมินความเสี่ยง

อ่านต่อ...

2

25 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานร้องเรียนทุจริต 2564

อ่านต่อ...

3

25 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานร้องเรียนทุจริต 2563

เดือนพศจิกายน และเดือนธันวาคม

อ่านต่อ...

1

25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศต่อต้านทุจริต 2564

อ่านต่อ...

1

25 กุมภาพันธ์ 2564

ผลคะแนนแบบสำรวจด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปี 2563

อ่านต่อ...

0

25 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ 2564

อ่านต่อ...

0

25 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท 2564

อ่านต่อ...

0

25 กุมภาพันธ์ 2564

ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย 2564

อ่านต่อ...

0

25 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ 2563

อ่านต่อ...

0

25 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท 2563

อ่านต่อ...

1

25 กุมภาพันธ์ 2564

ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย 2563

อ่านต่อ...

0

25 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (2/2563)

อ่านต่อ...

1

11 มกราคม 2564

แผนปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

อ่านต่อ...

49

21 ตุลาคม 2563

สรุปข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ2563

อ่านต่อ...

65

29 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2562 (พลางก่อน)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2562 (พลางก่อน)

อ่านต่อ...

84

29 สิงหาคม 2563

รายงานผล รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ครั้งที่ 1)

รายงานผล รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ครั้งที่ 1)

อ่านต่อ...

85

29 สิงหาคม 2563

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ศจ.8 ปีงบ 2563 เดือน สิงหาคม 2563

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ศจ.8 ปีงบ 2563 เดือน สิงหาคม 2563

อ่านต่อ...

92

29 สิงหาคม 2563

แผนปฏิบัติการ ศจ.8 ไตรมาส 4 ปีงบ 2563

แผนปฏิบัติการ ศจ.8 ไตรมาส 4 ปีงบ 2563

อ่านต่อ...

81

21 เมษายน 2563

แผนประคองกิจการ COVID-19

แผนประคองกิจการ COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...

180

21 เมษายน 2563

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ...

133