งานคุณภาพ

กลุ่มงานคุณภาพ : การร้องเรียน (พบ 4 รายการ)

21 ตุลาคม 2563

สรุปข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ2563

อ่านต่อ...

30

04 มีนาคม 2563

ขั้นตอนรับฟังข้อร้องเรียนทุจริต

อ่านต่อ...

120

04 มีนาคม 2563

สรุปรายงานร้องเรียนทุจริตปี62

อ่านต่อ...

137

02 มีนาคม 2563

แบบฟอร์มร้องเรียนทุจริต

อ่านต่อ...

160