งานคุณภาพ

กลุ่มงานคุณภาพ : การร้องเรียน (พบ 4 รายการ)

21 ตุลาคม 2563

สรุปข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ2563

อ่านต่อ...

2

04 มีนาคม 2563

ขั้นตอนรับฟังข้อร้องเรียนทุจริต

อ่านต่อ...

90

04 มีนาคม 2563

สรุปรายงานร้องเรียนทุจริตปี62

อ่านต่อ...

103

02 มีนาคม 2563

แบบฟอร์มร้องเรียนทุจริต

อ่านต่อ...

117