งานคุณภาพ

กลุ่มงานคุณภาพ : งานแผนงาน (พบ 4 รายการ)

21 เมษายน 2563

แผนประคองกิจการ COVID-19

แผนประคองกิจการ COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...

40

21 เมษายน 2563

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ...

41

04 มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562

อ่านต่อ...

69

03 มีนาคม 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ, รายงานติดตามการใช้งบประมาณ,รายงานผลการใช้จ่าย

อ่านต่อ...

69