งานคุณภาพ

กลุ่มงานคุณภาพ : ยุทธศาสตร์และแผนงาน (พบ 7 รายการ)

11 มกราคม 2564

แผนปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

อ่านต่อ...

19

29 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2562 (พลางก่อน)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2562 (พลางก่อน)

อ่านต่อ...

54

29 สิงหาคม 2563

รายงานผล รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ครั้งที่ 1)

รายงานผล รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ครั้งที่ 1)

อ่านต่อ...

57

29 สิงหาคม 2563

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ศจ.8 ปีงบ 2563 เดือน สิงหาคม 2563

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ศจ.8 ปีงบ 2563 เดือน สิงหาคม 2563

อ่านต่อ...

59

29 สิงหาคม 2563

แผนปฏิบัติการ ศจ.8 ไตรมาส 4 ปีงบ 2563

แผนปฏิบัติการ ศจ.8 ไตรมาส 4 ปีงบ 2563

อ่านต่อ...

55

21 เมษายน 2563

แผนประคองกิจการ COVID-19

แผนประคองกิจการ COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...

119

21 เมษายน 2563

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ...

104