บริการของเรา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

 • เป็นศูนย์วิชาการตั้งอยู่ในเขตบริการสุขภาพที่ 8
 • ดูแลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ดังนี้

 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดบึงกาฬ

โรงพยาบาลในเครือข่ายของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประกอบด้วย 2 โรงพยาบาล ดังนี้

 • โรงพยบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จังหวัดเลย
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม

_

 

เครือข่ายบริการด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8

เครือข่ายบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 สำหรับท่านที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพจิต

 

บุคคลทั่วไปที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพจิต

สายด่วนสุขภาพจิต 1323
รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์  โทร 042-808100, rploei.go.th
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์  โทร 042-539-000, aec.jvnkp.net
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  โทร 042- 111-412, mhc8.go.th

 

สถานบริการภาครัฐ

จ.อุดรธานี  รพ.อุดรธานี, 042-245555
จ.สกลนคร  รพ.สกลนคร, 042-176000
จ.นครพนม  
  - รพ.นครพนม, 042-511424
  - รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์, 042-539000
จ.เลย  รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์, 042-808100
จ.หนองบัวลำภู  รพ.หนองบัวลำภู, 042-311999
จ.หนองคาย  รพ.หนองคาย, 042-143456-65
จ.บึงกาฬ  รพ.หนองคาย, 042-413456-65
  *หมายเหตุ : จังหวัดบึงกาฬใช้บริการ รพ.หนองคาย


สถานบริการภาคเอกชน

จ.อุดรธานี

  - รพ.กรุงเทพ-อุดรธานี, 042-188999
  - Cosy Mind Clinic คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์ปริญญ์, 080 345 5524

  - คลินิกนพ.วิโรจน์ (หน้าVT)
  - คลินิกนพ.เทวินทร์ (หน้า ร.ร.อนุบาล)
  - คลินิกนพ.พงศกร (หน้าตรอกข้าวต้ม)

จ.นครพนม
  - คลินิก นพ.ปรีชา(หลังสถานีตำรวจ)

จ.สกลนคร
  - คลินิกใจดี (ใกล้โรงแรมดุสิต)

จ.เลย
  - คลินิกพญ.โชติมา (ตรงข้ามธ.กสิกร)
  - คลินิกพญ.พิยะดา (เลยพาวิลเลี่ยน)