ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

หัวข้อ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

รายละเอียดเบื้องต้น : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานและถนนคสล.รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำและท่อลอดทางเชื่อมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562

เอกสารแนบ : ประกาศเชิญชวน.pdf