ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ฉากกั้นห้อง Partition

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ฉากกั้นห้อง Partition

รายละเอียดเบื้องต้น : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ฉากกั้นห้อง Partition พร้อมการติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 27 มิถุนายน 2562

เอกสารแนบ : partition.pdf