ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562

หัวข้อ : สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายละเอียดเบื้องต้น : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

วันที่ : 03 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ : สขร.1 ธันวาคม 62.pdf