ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2563

หัวข้อ : สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2563

รายละเอียดเบื้องต้น : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563

เอกสารแนบ : สขร 1 พค 63.pdf