ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หัวข้อ : สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายละเอียดเบื้องต้น : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563

เอกสารแนบ : สขร 1 มิย 63.pdf