ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

หัวข้อ : สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายละเอียดเบื้องต้น : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

วันที่ : 01 กันยายน 2563

เอกสารแนบ : สขร 1 สค 63.pdf