ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

หัวข้อ : สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายละเอียดเบื้องต้น : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

วันที่ : 01 ธันวาคม 2563