ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

หัวข้อ : สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเบื้องต้น : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่ : 02 ธันวาคม 2563