ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม (วันปิยมหาราช 2562)

หัวข้อ : พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม (วันปิยมหาราช 2562)

รายละเอียดเบื้องต้น : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 109 ปี วันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์จำลองสมเด็จพระปิยมหาราช

วันที่ : 24 ตุลาคม 2562


วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำโดยนางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 พร้อมทั้งคณะบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 109 ปี วันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์จำลองสมเด็จพระปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี