ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจประเมินโรงพยาบาลท่าลี่ จังหวัดเลย

หัวข้อ : ตรวจประเมินโรงพยาบาลท่าลี่ จังหวัดเลย

รายละเอียดเบื้องต้น : ตรวจประเมินโรงพยาบาลท่าลี่ โดย คณะกรรมการประเมินกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ : 30 ตุลาคม 2562


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการประเมินกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 นำทีมโดย น.ส.จุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตรวจประเมินโรงพยาบาลท่าลี่ จ.เลย เป็นแห่งแรกของเขตสุขภาพที่ 8