ข่าวสารและกิจกรรม

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ

หัวข้อ : สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ

รายละเอียดเบื้องต้น : งานงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้า่งหลัง)

วันที่ : 06 พฤษจิกายน 2562


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เรื่อง “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 โดยความร่วมมือของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต สร้างความตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพจิตที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการรับฟังที่ดีและสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ โดยมีนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี , นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 , นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี นายธนากร วีรชาติยานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้ายูดีทาวน์ พร้อมเจ้าหน้าที่และตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ซอย 1
นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิตส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนชาวไทย ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของเขตสุขภาพที่ 8 ต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนด้วยการรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ในปีนี้กรมสุขภาพจิตจึงใช้ข้อความในการที่ว่า “ฟังกัน วันละสิบ” สื่อถึงการให้คนไทยรับฟังคนรอบตัวให้ได้ครบ 10 ครั้งในหนึ่งวัน หรือใช้เวลารับฟังกันเพิ่มขึ้นอีกวันละ 10 นาที ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถทำได้ และจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น ห่วงใยกันมากขึ้น และได้ระบายความทุกข์ใจก่อนที่จะสะสมจนกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา โดยกรมสุขภาพจิตคาดหวังว่าการที่แต่ละคนรับฟังกันเพิ่มอีกวันละ 10 นาที จะช่วยครอบครัวให้สร้างเวลาร่วมกันที่มีคุณภาพได้ ซึ่งจะลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมสถาบันครอบครัวของไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นไปพร้อมๆ กัน
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกบูธนิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานสาธารณสุข , การกล่าวถึงความสำคัญของการฟัง “หัวใจมีหู” Let me hear you , การแสดงเต้น Cover Dance , การแสดงดนตรี , เล่นเกมส์ชิงรางวัล และการเสวนาหัวข้อ “สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”