ข่าวสารและกิจกรรม

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินงาน

หัวข้อ : นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินงาน

รายละเอียดเบื้องต้น : เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินงาน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

วันที่ : 19 ธันวาคม 2562


วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินงาน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โดยมี นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี และนายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย