ข่าวสารและกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

หัวข้อ : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

รายละเอียดเบื้องต้น : 3 มิถุนายน 2563

วันที่ : 04 มิถุนายน 2563


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 กรมสุขภาพจิต