ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ(Modular Swab Unit)

หัวข้อ : ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ(Modular Swab Unit)

รายละเอียดเบื้องต้น : 4 มิถุนายน 2563

วันที่ : 05 มิถุนายน 2563

เอกสารแนบ : onepageรับพระราชทาน.pptx


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ(Modular Swab Unit) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) แก่โรงพยาบาลอุดรธานี