ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หัวข้อ : พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียดเบื้องต้น : คณะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ : 14 ตุลาคม 2563


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวีระพงษ์  เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมทั้งคณะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้