ประกาศ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

หัวข้อ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียดเบื้องต้น : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

วันที่ : 26 มิถุนายน 2562

เอกสารแนบ : 1020.pdf


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

      
1. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก  จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ