ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดเบื้องต้น : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา(ปริญญาโท)

วันที่ : 24 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf


รายละเอียดตามเอกสารแนบ