ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียดเบื้องต้น : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

วันที่ : 06 พฤษจิกายน 2562

เอกสารแนบ : ประกาศขึ้นบัญชี.pdf


รายละเอียดตามเอกสารแนบ