สื่อสุขภาพจิต

ขับขี่ปลอดภัย "ไร้ความรุนแรง"

หัวข้อ : ขับขี่ปลอดภัย "ไร้ความรุนแรง"

รายละเอียดเบื้องต้น :

วันที่ : 28 พฤษจิกายน 2562


การเตรียมตัวก่อนออกสู่ท้องถนน

1. เผื่อเวลาก่อนออกเดินทาง

2. ตั้งสติก่อนสตาร์ท

3. สร้างบรรยากาศ

4. อย่าคาดหวัง

5. เป็นคนใจดีบนท้องถนน

 

"ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยกันนะคะ"