สื่อสุขภาพจิต

10 สัญญานเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

หัวข้อ : 10 สัญญานเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

รายละเอียดเบื้องต้น :

วันที่ : 09 ธันวาคม 2562


(1) ประสบปัญหาชีวิต เช่น ล้มละลาย สูญเสียกระทันหัน

(2) ใช้สุรากับยาเสพติด

(3) มีประวัติคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย

(4) แยกตัว ไม่พูดกับใคร

(5) นอนไม่หลับเป็นเวลานาน

(6) พูดจาด้วยน้ำเสียงวิตกกังวล หน้าตาเศร้าหมอง

(7) มีอารมณ์แปรปรวน จากซึมเศร้าเป็นเวลานาน กลับสบายใจอย่างผิดหูผิดตา

(8) ชอบพูดว่าอยากตายหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่

(9) เคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน

(10) มีการวางแผนการฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้า

หากพบสัญญานดังกล่าว ญาติพี่น้องคนสนิทต้องดูแลอย่างใกล้ชิด พูดคุยให้กำลังใจเพื่อคลายเศร้า กังวล หรือ โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323