สื่อสุขภาพจิต

หลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาลทางใจ (psychology first aid) 8 นาที

หัวข้อ : หลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาลทางใจ (psychology first aid) 8 นาที

รายละเอียดเบื้องต้น : การปฐมพยาบาลทางใจ (psychology first aid)

วันที่ : 11 มกราคม 2564


ลิ้งเข้าอบรมการปฐมพยาบาลทางใจ (psychology first aid) 

http://www.thaimentalhealth.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/elearning/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-psychology-first-aid-pfa/guruprograms/2-pfa/2-pfa.html