เอกสาร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ตามฟอร์มประเมิน ITA

หัวข้อ : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ตามฟอร์มประเมิน ITA

รายละเอียดเบื้องต้น : สรุปรายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ประจำปี 2562

วันที่ : 30 เมษายน 2562

เอกสารแนบ : 1252733701สรุปรายงานข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ประจำปี 62.pdf