เอกสาร

Master plan เพื่อจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

หัวข้อ : Master plan เพื่อจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

รายละเอียดเบื้องต้น : เอกสารการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ : 11 มกราคม 2564

เอกสารแนบ : สุขภาพจิต เขต8 Master plan COVID 19.pdf